Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

เป็นทนายความ มีแต่ใบแต่งตั้งทนาย จะยื่นคำร้องขอคัดสำเนาทะเบียนบ้าน(ท.ร.14/1) ของลูกความได้ไหม

eakawit
(@eakawit)
Noble Member Registered

เป็นทนายความ มีแต่ใบแต่งตั้งทนาย จะยื่นคำร้องขอคัดสำเนาทะเบียนบ้าน(ท.ร.14/1) ของลูกความได้ไหม

คำตอบ

ท่านไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลบุคคลโดยทั่วไปได้ เว้นแต่เป็นข้อมูลของตัวท่านเอง หรือท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย (ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางฯ ข้อ 125)

โดยให้ท่านยื่นคำร้องขอตรวจสอบได้ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ/เขต/เทศบาล โดยนำหลักฐานแสดงความสัมพันธ์หรือ การมีส่วนได้เสียกับบุคคลที่ขอตรวจสอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแนบกับใบคำร้อง เพื่อให้นายทะเบียนพิจารณา

หากเข้าหลักเกณฑ์นายทะเบียนจะตรวจสอบและออกหลักฐานให้แก่ท่าน
บางกรณีนายทะเบียนอาจจะบันทึกปากคำเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้เกิดความรับผิดทางอาญา ถ้าท่านไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียจริง

ขอคัดสำเนาทะเบียนบ้าน(ท.ร.14/1) ได้ที่ สำนักงานเขต/อำเภอ/เทศบาล ทุกแห่งทั่วประเทศ

ในกรณีถ้าเป็นข้อมูลของท่านเอง แนะนำให้นำบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ไปยื่นคำขอตรวจสอบ ได้ที่ สำนักงานเขต/อำเภอ/เทศบาล ทุกแห่งทั่วประเทศ

ไม่สามารถยื่นขอคัดสำเนาทะเบียนบ้าน(ท.ร.14/1) แบบออนไลน์ได้

หากมีข้อสงสัย โทรสอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 1548 กด 0 ในวันและเวลาราชการ

#ขอคัดสําเนาทะเบียนบ้านคนอื่น
#คัดสําเนาทะเบียนบ้านbts
#คัดสำเนาทะเบียนบ้านลูก
#ขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านppt
#ตัวอย่างหนังสือขอคัดสําเนา
#คัดสําเนาทะเบียนบ้านใช้แทนตัวจริงได้ไหม
#คัดทะเบียนราษฎร์คนอื่น
#ขอคัดสําเนาบัตรประชาชนออนไลน์

Quote
Topic starter Posted : 25/06/2021 10:04 am
Share: