7ธ.ค.พนักงานรถไฟผนึกนักเคลื่อนไหวรวมพลังต้านปิดหัวลำโพง

Thai news

7ธ.ค.พนักงานรถไฟผนึกนักเคลื่อนไหว รสนา -ประภัสร์ อดีต ผู้ว่ารฟท. ชาวบ้านโดยรอบ สวมเสื้อเหลือง #Saveหัวลำโพง รวมพลังต้านปิดหัวลำโพงก่อน กระทรวงคมนาคม -รัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน 14ธันวาคม มั่นใจ มีนายทุนใหญ่อยุ่เบื้องหลัง

แหล่งข่าวจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) เปิดเผย”ฐานเศรษฐกิจ”ว่า วันที่7 ธันวาคม เวลา13.00น. พนักงานรถไฟทั้งอดีตและปัจจุบัน กว่า500คนนัดสวมเสื้อสีเหลือง#Saveหัวลำโพง พร้อมด้วยนางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)นายประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน แนวร่วมกลุ่มไทยไม่ทน อีกทั้งประชาชนโดยรอบ แสดงพลังภายในสถานีรถไฟหัวลำโพง คัดค้านนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้รถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) หยุดนำขบวนรถเข้าหัวลำโพง นับตั้งแต่วันที่23ธันวาคมเป็นต้นไป

7ธ.ค.พนักงานรถไฟผนึกนักเคลื่อนไหวรวมพลังต้านปิดหัวลำโพง

ทั้งนี้นาย ราชศักดิ์ ปิยะปัญญานนท์อดีตพนักงานขับรถไฟ พร้อมด้วยกลุ่มพนักงานขับรถไฟ ที่ยังปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน ระบุว่าการออกมารวมพลังครั้งนี้เพราะเชื่อว่ามีนายทุนอยู่เบื้องหลัง และแม้ว่ารมว.คมนาคมจะยอมผ่อนปรนให้รถทางใกล้เข้าหัวลำโพง และให้รถทางไกลสายใต้-เหนือ-อีสานหยุดเดินรถที่สถานีกลางบางซื่อ

แต่ภาพแบกกระสอบข้าวสารข้าวเหนียว เข้าสถานีกลางบางซื่อแล้วต่อด้วยรถไฟฟ้าหรือรถแท๊กซี่ เพื่อเข้าเมือง คงลำบากทั้งค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว และความไม่คุ้นชินอย่างไรก็ตามหัวลำโพงเกิดขึ้นมา105ปีล้นเกล้ารัชกาลที่5 ต้องการให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางทางรางสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับความสะดวกสบาย ไม่ใช่ให้นายทุนหาประโยชน์ นายราชศักดิ์กล่าว

7ธ.ค.พนักงานรถไฟผนึกนักเคลื่อนไหวรวมพลังต้านปิดหัวลำโพง

แหล่งข่าวจากพนักงานรถไฟ ระบุว่า เกรงว่าการปิดหัวลำโพงอาจซ้ำรอยสนามกอล์ฟรถไฟ ที่รมว.คมนาคม ในยุคนั้นมีแผนนำออกหาประโยชน์ แต่คนรถไฟต่อต้านในที่สุดแล้ว ได้อ้างว่านำไปทำสวนสาธารณะ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น คนรถไฟ จึงแสดงพลังคัดค้านก่อน กระทรวงคมนาคมจะเปิดรับฟังความคิดเห็นในทุกภาคส่วนวันที่14ธันวาคม แต่เชื่อว่าบทสุดท้ายจะมีความพยายามตัดการเดินรถสิ้นสุดที่สถานีกลางบางซื่อทั้งหมด เพื่อนำที่ดินทั้ง120ไร่ไปพัฒนาหาประโยชน์ เชิงพาณิชย์ ขณะเดียวกันประชาชนข้าราชการผู้มีรายได้น้อย ที่เคยใช้บริการจะต้องตกที่นั่งลำบากรวมทั้งประชาชนที่ค้าขาย ทำมาหากินในย่านนี้ด้วย

“พนักงานรถไฟทุกคนอึดอัดใจ ไม่ต้องการให้ปิดหัวลำโพง แต่การออกเสียงคัดค้านและแสดงตน เชื่อว่าอาจมีผลกระทบต่อหน้าที่การงาน”