คลัง เผยยอดใช้จ่ายโครงการ เพิ่มกำลังซื้อประชาชนทะลุ 6.5 พันล้านบาท

Thai news

คลังเผยยอดใช้จ่ายโครงการเพิ่มกำลังซื้อประชาชนทะลุ 6.5 พันล้านบาท “คนละครึ่ง เฟส 4” ใช้จ่ายสูงสุด พุ่ง 2.4 พันล้านบาท

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ได้เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันแรกเมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาพบว่าจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 21.64 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 6,580.47 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 7.63 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 1,510.91 ล้านบาท

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 4.83 แสนราย มียอดการใช้จ่ายรวม 94.86 ล้านบาท

3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.53 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 4,974.7 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 2,516.7 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 2,458.0 ล้านบาท

และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 1,815.4 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 1,001.7 ล้านบาท ร้าน OTOP 246.5 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 1,814.5 ล้านบาท ร้านบริการ 90.2 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 6.4 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 แล้ว จำนวน 23.07 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านคน และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 แล้วจำนวน 1.33 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 46 ราย

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance