“คนละครึ่ง4” คลัง ย้ำมีระบบติดตาม เตือนร้านค้า อย่าทุจริต

Thai news

คลัง เผย “คนละครึ่ง” มีระบบตรวจสอบธุรกรรมผิดปกติ เตือนร้านค้าอย่าทุจริต หลังพบผู้ทำผิดแล้ว ล่าสุดสั่งตัดสิทธิพร้อมดำเนินคดี ขณะที่คืบหน้าการใช้จ่ายผ่าน 3 โครงการ “คนละครึ่ง4 – บัตรสวัสดิการฯ – เพิ่มกำลังซื้อกลุ่มเปราะบาง” มีเม็ดเงินสะพัดแล้วกว่า 6 พันล้าน

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบพบหลักฐานผู้ประกอบการกระทำความผิดเงื่อนไขโครงการฯ ในลักษณะไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการจริง ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการระงับสิทธิผู้ประกอบการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจะเข้าสู่กระบวนการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนและผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ และอย่าหลงเชื่อการเชิญชวนตามโฆษณาผ่านช่องทางต่าง ๆ ของผู้ไม่หวังดีที่เสนอจะช่วยหาประโยชน์จากโครงการ โดยไม่ได้ทำการซื้อขายสินค้าหรือบริการจริงอย่างเด็ดขาด เพราะอาจตกเป็นเหยื่อในการสนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิด เนื่องจากภาครัฐมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อีก และมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

ขณะที่ความคืบหน้าการใช้จ่ายตามมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาพบว่าจากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 21.64 ล้านราย และมียอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 6,580.47 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้

1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 7.63 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 1,510.91 ล้านบาท

 

2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 4.83 แสนราย มียอดการใช้จ่ายรวม 94.86 ล้านบาท

 

3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 13.53 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 4,974.7 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 2,516.7 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 2,458.0 ล้านบาท

 

และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 1,815.4 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 1,001.7 ล้านบาท ร้าน OTOP 246.5 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 1,814.5 ล้านบาท ร้านบริการ 90.2 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 6.4 ล้านบาท ทั้งนี้ มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 แล้ว จำนวน 23.07 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านคน และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 แล้วจำนวน 1.33 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 46 ราย

 

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีการใช้จ่ายสะสม 123.6 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 63.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 60.1 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม มีจำนวน 8.36 หมื่นราย

 

ประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 สามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” อย่างต่อเนื่อง และประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ขอให้เตรียมรอลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ผ่านแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market